Graphics image

Alenka Rebula

Življenje ne bo nikoli urejeno. Zmeraj pa lahko stojim v njegovi sredini in se pustim urediti za razmere tega hipa.

— Alenka Rebula