Graphics image

Sri Chinmoy

Vse, kar je vredno imeti, je vredno tudi deliti.

— Sri Chinmoy

Vse, kar je vredno imeti, je vredno tudi deliti.

Tags: