Graphics image

Neznan

Vera v bodoči raj ustvarja sedanji pekel.

— Neznan