Graphics image

Rudi Kerševan

Velikokrat je sreča tako blizu nas, da moramo daleč odpotovati, da se tega zavemo.

— Rudi Kerševan

Velikokrat je sreča tako blizu nas, da moramo daleč odpotovati, da se tega zavemo.