Graphics image

Molitev

Marlo Morgan

Molitev

Večnost enost, ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih.

Odločno in modro vodi moje korake.

Naj uvidim nauke, ko stopam.

In častim namen vseh stvari.

Pomagaj mi, da se spoštljivo dotikam.

Da vedno govorim izza oči.

Naj opazujem, ne sodim.

Naj ne škodujem in naj zapustim glasbo in lepoto, ko oddidem.

In ko se vrnem v večnost, naj se krog sklene in spirala razširi.