Graphics image

Paulo Coelho – Ljubezen rani…

Tisti, ki jih ljubezen ni nikoli ranila, nikdar nebodo mogli reči “Živel sem!”, kajti v resnici niso nikoli živeli.

— Paulo Coelho – Ljubezen rani…
Tags: