Graphics image

Anthony De Mello Tag

Prava ljubezen

- Če je ljubezen brezmejna, kako lahko obstajajo ljudje, ki niso sposobni ljubiti? - Takšnih ljudi ni. Vsak je sposobnen ljubiti, le na drugačen način. So ljudje, ki po tvojem mnenju in na podlagi tvojih pričakovanj niso sposobni ljubiti. To je zato, ker ego si želi