Graphics image

C. G. Jung

Srečanje dveh osebnosti je kot stik dveh kemijskih substanc. V kolikor pride do reakcije se preoblikujeta obe.

— C. G. Jung

Srečanje dveh osebnosti je kot stik dveh kemijskih substanc. V kolikor pride do reakcije se preoblikujeta obe.

Tags: