Graphics image

A. de Mello

Škoda, da šolski učitelji pozabljajo, da je cilj vzgoje življenje in ne učenost.

— A. de Mello

Škoda, da šolski učitelji pozabljajo, da je cilj vzgoje življenje in ne učenost.