Graphics image

Neznan

Otrok se ne rodi zato, da bi rešil probleme svojih staršev, zapolnil praznino v njunem življenju ali njun odnos naredil popolnega. Rodi se zato, da bi pisal in živel svojo lastno zgodbo.

— Neznan

Otrok se ne rodi zato, da bi rešil probleme svojih staršev, zapolnil praznino v njunem življenju ali njun odnos naredil popolnega. Rodi se zato, da bi pisal in živel svojo lastno zgodbo.