Graphics image

Salvador Dali

Nekega dne bodo tudi uradno priznali, da to kar smo poimenovali realnost je večja iluzija od sanj.

— Salvador Dali

Nekega dne bodo tudi uradno priznali, da to kar smo poimenovali realnost je večja iluzija od sanj.