Graphics image

Misli o ljubezni

Misli o ljubezni

“Kadar ljubimo, iz dna svoje duše verujemo v nekaj, v čustva, močnejša od sveta, in polasti se nas spokojnost, porojena iz gotovosti, da nič ne more premagati naše vere.”

Tags: