Graphics image

Ralph Waldo Emerson

Četudi prepotujemo svet - v iskanju lepote, jo moramo najprej čutiti v sebi, preden jo najdemo.

— Ralph Waldo Emerson

Četudi prepotujemo svet – v iskanju lepote, jo moramo najprej čutiti v sebi, preden jo najdemo.