Graphics image

Neznan

Čeprav se naše telo stara, pojema, postaja slabotno, krhko in bolno, krila duše okrog telesa stalno nežno objemajo to krhkost.

— Neznan

Čeprav se naše telo stara, pojema, postaja slabotno, krhko in bolno, krila duše okrog telesa stalno nežno objemajo to krhkost.