Graphics image

Author: admin

Verzi za božič in novo leto I.

Ko nam misli odplavajo daleč nazaj, do kotička gozdne jase ali zasneženega sadovnjaka, ki smo ga videli nekega Veselega dne, imamo občutek, da smo se pravkar dotaknili sreče.   Tudi v Novem letu naj bo vaš korak odmeven, Vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno

Molitev

Večnost enost, ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih. Odločno in modro vodi moje korake. Naj uvidim nauke, ko stopam. In častim namen vseh stvari. Pomagaj mi, da se spoštljivo dotikam. Da vedno govorim izza oči. Naj opazujem, ne sodim. Naj ne škodujem in naj zapustim glasbo in lepoto,

Prava ljubezen

- Če je ljubezen brezmejna, kako lahko obstajajo ljudje, ki niso sposobni ljubiti? - Takšnih ljudi ni. Vsak je sposobnen ljubiti, le na drugačen način. So ljudje, ki po tvojem mnenju in na podlagi tvojih pričakovanj niso sposobni ljubiti. To je zato, ker ego si želi