Graphics image

Author: admin

Biti srečen

Vsak se mora naučiti biti srečen tam kjer je in s tistim kar ima. To ne pomeni, da si ne zasluži več ali, da se vdaja usodi. Sprejemanje nas osvobodi stresa, ki izvira iz občutka pomanjkanja in nam pomaga, da zaživmo sproščeno ter mirno življenje, kljub skromnim razmeram. Dejstvo

Ne sodi

O Bog, daj mi, da ne sodim – Kako naj vem od kod, iz kakšnih globin izvira greh? Moj in greh drugih, posameznika in naroda? O Bog, daj mi, da ne sodim. O Bog, daj mi, da ne obsojam - Da vrlino, napako in zmoto vidim kot mogočno ravnovesje. Stvari so preveč zapletene, a se