Graphics image

Neznan

Razširi krog svojih občutkov ter objemi vsa živa bitja in naravo v vsej njeni lepoti.

— Neznan

Razširi krog svojih občutkov ter objemi vsa živa bitja in naravo v vsej njeni lepoti.