Graphics image

Anthony de Mello

Ločeno življenje olajša skupno življenje. Brez razdalje ni odnosa.

— Anthony de Mello

Ločeno življenje olajša skupno življenje. Brez razdalje ni odnosa.