Graphics image

Albert Einstein

Znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti je slepa.

— Albert Einstein

Znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti je slepa.