Graphics image

Neznan

Največ kar lahko date svojim otrokom so korenine in krila.

— Neznan

Največ kar lahko date svojim otrokom so korenine in krila.