Graphics image

Neznan

Narava je neizčrpna zakladnica obilja.

— Neznan

Narava je neizčrpna zakladnica obilja.