Graphics image

“Ne jokaj za soncem, ki je zašlo;
zaradi solza ne boš videl zvezd.” (Parra)